skip to Main Content
Inloggen

Dit is het inlogformulier voor de verpleegkundig overgangsconsulenten. Hiermee kunnen zij inloggen in de beschermde omgeving van de vereniging voor verpleegkundig overgangsconsulenten.

Missie

Het is de missie van de VVOC om het onderwerp ‘De Overgang’ bespreekbaar te maken, zodat deze levensfase als zodanig maatschappelijk geaccepteerd wordt.

De, bij de VVOC aangesloten, Overgangsconsulenten hebben een geldige BIG registratie als Verpleegkundige, Verloskundige of Fysiotherapeut. Zij hebben de opleiding tot Overgangsconsulent, zoals voorheen aangeboden door het Erasmus Medisch Centrum of nu door Breederode Hogeschool te Rotterdam, met goed gevolg afgelegd.

Zij maken de missie mogelijk door hun medische achtergrond en specifieke, gespecialiseerde opleiding, waardoor zij de betrokken vrouw en haar (werk) omgeving inzicht verschaft/verschaffen in het proces van de overgang.

Bij medische vragen binnen hun vakgebied worden zij ondersteund door gyneacologen van DMS en NVOG, samenwerkende partners van VVOC.

Visie

De algemene visie van de VVOC is het ondersteunen van vrouwen in iedere fase van de overgang met als doel deze periode in het leven voor de vrouw prettiger te maken.

Specifiek is de visie van de VVOC de vrouw te helpen haar klachten, die overgang gerelateerd zijn, te accepteren en de overgang te leren zien als een positieve nieuwe levensfase.

Doel is de vrouw inzicht en overzicht te geven binnen deze levensfase, waardoor zij de regie over haar eigen leven weer in handen krijgt en houdt.

Hierin staat voorop, dat iedere vrouw uniek is en beschikt over eigen autonomie.

Door de vrouw goed voor- en in te lichten, herkent zij haar klachten eerder en worden deze voor haar goed hanteerbaar door bruikbare, praktische tips van de VVOC Overgangsconsulent.

De vrouw voelt zich gehoord en erkend in haar klachten en is in staat haar eigen balans te bewaken en te bewaren.

Tevens heeft het werk van de VVOC Overgangsconsulent een preventieve functie.

Indien de vrouw tijdig en goed voorbereid is op de overgang als levensfase, kan zij al veel zelfstandig ondernemen om klachten te voorkomen/te verzachten.

Daarnaast heeft de VVOC Overgangsconsulent een specifieke rol bij o.a. bedrijfsartsen en arbodiensten, met als doel ziekteverzuim onder deze doelgroep vrouwen te voorkomen of te verminderen.

Back To Top