skip to Main Content
Inloggen

Dit is het inlogformulier voor de verpleegkundig overgangsconsulenten. Hiermee kunnen zij inloggen in de beschermde omgeving van de vereniging voor verpleegkundig overgangsconsulenten.

Nieuw beleid noodzakelijk om vrouwen in de overgang vitaal en duurzaam inzetbaar te houden op het werk!

Amsterdam UMC heeft in opdracht van Women Inc  een uitgebreide literatuurstudie naar overgang, menopauze, gezondheid en werk gedaan. Ondanks het feit dat alle werkende vrouwen met de overgang te maken krijgen, en daarmee ook hun leidinggevenden, collega’s, en arbeidsorganisatie, is er echter weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen overgang en werk.

En dat terwijl de arbeidsparticipatie van vrouwen in een rap tempo verandert . Steeds meer vrouwen treden toe tot de arbeidsmarkt, werken meer uren en werken langer door dan voorheen. Door deze ontwikkelingen spelen verschillende levensfasen van de vrouw zoals de overgang tijdens de loopbaan van vrouwen een rol. Het is belangrijk dat het werkgeverschap hierop is toegesneden. Want om te zorgen dat vrouwen in deze levensfasen optimaal kunnen blijven werken en gezond blijven, en om in de toekomst over voldoende vrouwelijk arbeidspotentieel te blijven beschikken, is meer aandacht cruciaal.

Niet alleen heeft de overgang impact op fysiek en mentaal welbevinden, het is ook een fase waarin veel gebeurt in het leven van vrouwen: opgroeiende, puberende en uitvliegende kinderen, de fysieke belastbaarheid kan minder worden, er wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden in carrière of bij maatschappelijke activiteiten, de partner en/of omgeving kunnen om extra (mantel)zorg vragen. De overgang is daarom niet per se alleen een medisch verschijnsel of een fysieke verandering, maar het is in ieder geval een fase waarin verschillende fysieke, mentale en sociale veranderingen plaatsvinden. De werkgever is erbij gebaat om werknemers in de overgang op maat te ondersteunen en de overgang uit de taboesfeer te halen, waarmee een groep ervaren professionals behouden blijft op de arbeidsmarkt.

Uit de literatuurstudie wordt voorzichtig geconcludeerd dat vooral vrouwen met ernstige overgangsklachten problemen lijken te hebben in relatie tot werk, en dat vrouwen in de overgang vooral naar individuele oplossingen zoeken in het omgaan met overgangsklachten op het werk. Over de overgang wordt op het werk niet of nauwelijks gesproken, en structureel beleid zowel op gebied van onderzoek naar de overgang als organisatiebeleid om vrouwen in de overgang vitaal en duurzaam inzetbaar te houden ontbreekt. Om het taboe op de overgang te kunnen doorbreken is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor gezond werken van vrouwen in de overgang niet alleen door werknemers wordt gedragen, maar met hun werkgevers kan worden gedeeld. Nieuw beleid is dus noodzakelijk!

Klik hier voor de hele literatuurstudie.

Back To Top

Wil je meer informatie?

Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een onafhankelijk professional!

Klik HIER voor een overgangsconsulent bij jou in de buurt.