Een vrouw van deze tijd is op de overgang voorbereid

Meer kans op depressie en stress tijdens de overgang

Dat vrouwen meer risico lopen op een depressie is een gegeven dat in de medische wereld aanvaard is. Uit sommige studies blijkt dat dit risico zelfs twee maal zo groot is als bij mannen.

Er was al eerder gesuggereerd dat dit grotere risico te maken zou kunnen hebben met perioden in het leven van de vrouw waarop de hormonen erg aan het schommelen zijn, zoals bij een postnatale depressie of bij PMDD, een ernstige vorm van PMS (Premenstrueel syndroom). Dit wordt bevestigd in een nieuw onderzoek waarover  op 4 november 2015 online werd gerapporteerd in Menopause, het tijdschrift van de North American Menopause society (NAMS). Het onderzoek, van de afdeling Psychiatrie van de University of North Carolina te Chapel Hill, suggereert dat schommelend oestrogeen, wat veel voorkomt rondom de periode van de menopauze, kan leiden tot de ontwikkeling van depressieve symptomen, tot meer boosheid/ geprikkeldheid en tot gevoelens van afwijzing. Meer specifiek suggereren de resultaten dat deze hormoonschommelingen de gevoeligheid van vrouwen voor sociale afwijzing zou kunnen vergroten. Als deze gevoeligheid wordt gecombineerd met psychosociale stressoren zoals een scheiding of sterfgeval zijn vrouwen vooral kwetsbaar om depressieve symptomen te ontwikkelen.

Dus als je je een beetje neerslachtig voelt tijdens de overgang, dan is daar een goede reden voor. Blijf hier niet meer doorlopen en bespreek je problemen met een verpleegkundig overgangsconsulente. Zij kan je verder helpen.

Zie het hele artikel: http://www.leefbewust.com/2015/nieuws/menopauze_depressie.html

en het oorspronkelijk Amerikaanse artikel: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-11/tnam-ama110315.php