Een vrouw van deze tijd is op de overgang voorbereid

Ethiek ook interessant in het overgangsconsult

Lesdag Ethiek

Op 25 september 2014 verzorgde ethica Sylvia Schuurmans een lesdag ethiek voor de leden van de VVOC. Mevrouw Schuurmans gaf deze lesdag vorm met behulp van haar workshop Filosofisch Struinen.

De dag begon met wat theorie over ethiek, ethische kwesties, ethische zienswijzen, moreel beraad en de kunst van het vragen. Er was speciaal aandacht voor ethische kwesties binnen de praktijk van de verpleegkundig overgangsconsulente.

Om 11 uur startte het Filosofisch Struinen door Leusden. Dit hield in dat we in tweetallen tijdens een uitgezette wandeling met elkaar in beraad gingen over ethische kwesties binnen onze praktijken. Nadat we met elkaar in beraad geweest waren over zaken als waarheid, goede zorg, betrokkenheid, erkenning, efficiency, winstgevendheid, zinnigheid, aandacht en reflectie gingen we samen aan tafel voor een heerlijke lunch.

Tijdens het middagprogramma volgde er een nabespreking geleid door Sylvia Schuurmans. Hierbij maakte mevrouw Schuurmans een koppeling tussen het Filosofisch Struinen en intervisie.

Tijdens de evaluatie werd duidelijk dat de lesdag als zeer waardevol en plezierig ervaren was. Het idee is dat we het Filosofisch Struinen in de toekomst ook inzetten tijdens de intervisie bijeenkomsten van de VVOC.

Hieronder een aantal reacties van verpleegkundig overgangsconsulenten op deze lesdag:
  Leerzame dag,     Zet aan tot nadenken!,     De wandeltocht, een welkome werkvorm!
,  Geweldig leuke dag.